koormuziek

26 december 2010


Koorwerken

Harry Mayer was dirigent van verschillende koren, zowel kerkkoren als wereldlijke koren. Uiteraard maakte hij veel van de muziek voor deze koren zelf. Dit is echte gebruiksmuziek, waarbij een psalm of lied op diverse manieren gezet is naar gelang de bezetting van het koor.

Ook heeft hij liederen gecomponeerd op teksten van diverse dichters voor diverse koorbezettingen. Uit een recensie van een uitvoering door het Twents Kleinkoor o.l.v. Jan Heiting op 14 december 1985 van vijf liederen op gedichten van Guido Gezelle:

"Ik vond de composities heel mooi, niet gemakkelijk te zingen maar zeker geschikt om door meer (kleine) koren gezongen te worden. Het zou een welkome artistieke koorliedvernieuwing zijn, allereerst in Twente." (Piet Bloembergen in Tubantia, 16 december 1985)

Volledige lijst van koorwerken (a cappella of met klavier)

Gemengd koor a cappella
titel bezetting catalogus
nummer
opmerkingen
Negen kerstliederen
1 Gelobet seist du, Jesu Christ;
2 Ons is geboren een kindekijn;
3 Ons is geboren een kindekijn;
4 Er is een kindeke geboren op aard;
5 Daar kwamen drie koningen met een ster;
6 Mijne ziel maakt groot den Here;
7 Ere zij God;
8 Nun komm der Heiden Heiland;
9 In dulci jubilo
vierstemmig gemengd koor a cappella   Bundel 2
gedrukte muziek
10 euro
Canon: gloria in excelsis   412  
Christelijke liederen voor bejaardenkoor:
1 daar juicht een toon;
2 gezang 157 "Heilig Heer, God almachtig";
3 Hymne: Heilig, Heer almachtig;
4 Laat door Jezus steeds u leiden;
5 Liedboek der kerken: lied 146, 466, 
6 Min de stilte in Uw wezen;
7 Het daghet in den oosten;
driestemmig gemengd koor a cappella    
Liederen op gedichten, voor bejaardenkoor:
1 Pasen (Bert Peters);
driestemmig gemengd koor a cappella    
Wereldlijke liederen voor bejaardenkoor:
1 die winter is vergangen;
2 de stilte;
3 des winters als het regent;
4 Guillermus;
5 ik zeg adieu;
6 Molenaartjes wind;
7 van twee koningskinderen;
driestemmig gemengd koor a cappella    
Overige Christelijke liederen, psalmen en gezangen:
1 Christus;
2 Gezang 121: God roept ons, broeders;
3 Gezang 124: Nu daagt het in het oosten;
4 Gezang 134: De Heer is God een enig Heer;
5 Gezang 138: Komt allen tesamen;
6 Gezang 146: Komt nu met zang;
7 Gezang 202: Wat vlied- of bezwijk;
8 Credo;
9 Daar juicht een toon;
10 Er ruist langs de wolken;
11 Hymne: Heilig, Heer almachtig;
12 Ik wil mij gaan vertroosten;
13 De koningen met een ster;
14 De lofzang van Simeon;
15 Onze Vader;
16 Psalm 100: Juich aarde, juich al om den Heer;
17 Psalm 127: Vergeefs als bouwen toegelegd;
18 t'Scheepken onder Jezus hoede;
19 Lied 133: Ik ben een engel van de Heer;
20 Lied 466: Als God mijn God maar voor mij is
21 Lied 471: Ik heb gejaagd;
22 Van Gloria in excelsis;
23 Les anges dans nos compagnes
vierstemmig gemengd koor a cappella    
Wereldlijke liederen:
1 Zandmannetje
vierstemmig gemengd koor a cappella 440  
Liederen op gedichten:
Kinder-lyck (Vondel);
Ik, ellendig mens (Jacob Cats);
Winterstilte (van der Waals);
Onder de linde (P.A. de Genestet);
Rozenboompje (van der Waals);
Van het eeuwig al (Jan Luyken);
Laat kerstlied (Jo van Dorp-Ypma)
vierstemmig gemengd koor a cappella    
Motetten:
1 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij (Mattheus 10 vs 37-39);
2 Jezus zegent de kinderen;
vierstemmig gemengd koor a cappella 416, 443  
Spreuken:
1 Ga tot de mier;
2 Bij wie is ach;
3 door wijsheid wordt een huis gebouwd;
4 Deze drie dingen;
5 Deze vier zijn de kleinste op aarde;
6 Een degelijke vrouw
gemengd koor a cappella 472 uitgave Donemus
Twee heel gemakkelijke gemengde koorliederen:
1 Trouw aan Jezus;
2 Hymne
vierstemmig gemengd koor a cappella 474  
Vier liederen op tekst van Guido Gezelle:
1 Dank zij den Heer;
2 Fiat Lux;
3 Slaapt, slaapt, kindje slaapt;
4 Jesu;
vierstemmig gemengd koor a cappella 478 uitgave Kon. Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen no. 659
Drie liederen op tekst van Guido Gezelle:
5 Gij badt op enen berg alleen;
6 Het leven;
7 Willens, nillens;
vierstemmig gemengd koor a cappella    
Vier gemengde koren op middeleeuwse teksten:
1 Het vissertje;
2 Het viel in hemels dauwe;
3 Aloėtte, vogel klein;
4 Nachtegaal
vierstemmig gemengd koor a cappella 479 opname op CD
Liedboek der kerken: lied 466; Vijfstemmig koor a cappella    
Gemengd koor met toetsinstrument
titel bezetting catalogus
nummer
opmerkingen
Twee gedichten van E.J. Flims:
1 honderdvijftig jaar reddingswezen;
2 De kroesseboom
vierstemmig gemengd koor met piano 492  
Introitus voor de Dinsdag van de laatste lijdensweek eenstemmig koor en orgel 494  
Kerstliederspel:
1 Daar komt een schip;
2 Een roze fris ontloken;
3 Komt allen tezamen
vierstemmig gemengd koor met orgel 495 (20 pagina's)  
Het kleine kerstspel vierstemmig gemengd koor en orgel 496 (14 pagina's)  
Kyrie - Gloria vierstemmig gemengd koor en orgel 499 (11 pagina's)  
Psalmen: psalm 141 vs 2 Het penninkske van de weduwe; psalm 30; psalm 116 vierstemmig gemengd koor en piano 500-502  
Een roze, fris ontloken achtstemmig gemengd koor en orgel manualiter 503  
Vrouwenkoor a cappella
titel bezetting catalogus
nummer
opmerkingen
Veertien kerstliederen:
1 Er is een kindeke geboren;
2 Eeuwen geleden kwamen getreden;
3 't Is geboren het Goddelijk Kind;
4 Komt, verwondert U hier mensen;
5 Nu daagt het in het oosten;
6 Komt laat ons allen nu vrolijk zingen;
7 Gloria;
8 Komt allen tezamen;
9 Een roze, fris ontloken;
10 Een roze, fris ontloken;
11 Looft God, gij Christenen;
12 Heiland Christus aller Heer;
13 O Kerstnacht, schoner dan de dagen;
14 Vol van pracht schijnt een ster
tweestemmig vrouwenkoor a cappella Bundel 4
gedrukte muziek, €10,00
Gezang 12, 15, 17, 22 tweestemmig vrouwenkoor a cappella    
Liederen op gedichten: 1 Het leven is een krijgsbanier (Guido Gezelle) tweestemmig vrouwenkoor a cappella 529  
Twee liedbewerkingen:
1 Zo lang als ik op aarde leven zal;
2 Gij die mijn liefste kleinood zijt
tweestemmig vrouwenkoor a cappella 530  
Liederen op gedichten:
1 Moeder (Jacqueline van der Waals;
2 Een kruis met rozen (P.A. de Genestet
vierstemmig vrouwenkoor a cappella 532  
Christelijke liederen:
1 Aan Babels stromen;
2 Christus onze Heer verrees;
3 Dochter Sions (Handel);
4 Onze vader
vierstemmig vrouwenkoor a cappella    
Twee paasliederen:
1 Christus onze Heer verrees;
2 Halleluja, de blijde toon
vierstemmig vrouwenkoor a cappella 536  
Mannenkoor a cappella
titel bezetting catalogus
nummer
opmerkingen
Christelijke liederen, psalmen en gezangen mannenkoor a cappella    
Wereldlijke liederen mannenkoor a cappella    
Twee koren
titel bezetting catalogus
nummer
opmerkingen
Gezang 121 kinderkoor, gemengd koor, orgel 565  
Gezang 225 kinderkoor, vierstemmig gemengd koor, orgel 566  

Harry Mayer | werkenlijst